Τρ. Δεκ 12th, 2023

Το θερινό ωράριο στο ηλεκτρικό ρεύμα αρχίζει από 1η Μαΐου και θα ισχύει μέχρι τις 31 Οκτωβρίου, οπότε και αλλάζει πάλι στο χειμερινό.

Δευτέρα της Πρωτομαγιάς, οι νέες ώρες στο νυχτερινό οικιακό τιμολόγιο είναι οι εξής:

  • 23:00 – 07:00

Υπενθυμίζεται ότι στο χειμερινό ωράριο ισχύουν οι εξής ώρες:

  • 15:00-17:00 και 02:00-08:00 για τους πελάτες που είναι συνδεδεμένοι στο δίκτυο της ηπειρωτικής χώρας και των διασυνδεδεμένων με αυτήν νησιών
  • 15:30-17:30 και 02:00-08:00 για τους πελάτες των μη διασυνδεδεμένων νησιών
Πώς κάνετε αίτηση για νυχτερινό ρεύμα το 2023

Ο καταναλωτής, εφόσον το επιθυμεί, μπορεί να προχωρήσει στη διακριτή χρέωση της κατανάλωσης σε 2 χρονικές ζώνες, τη ζώνη κανονικής χρέωσης (ημερήσια ζώνη) και τη ζώνη μειωμένης χρέωσης (νυκτερινή ζώνη)».

Επίσης, ο ΔΕΔΔΗΕ διευκρινίζει ότι «τα τιμολόγια χρέωσης της ζώνης κανονικής χρέωσης και της ζώνης μειωμένης χρέωσης καθορίζονται από τους Προμηθευτές Ηλεκτρικής Ενέργειας».

Η αίτηση για το νυχτερινό τιμολόγιο μπορεί να υποβληθεί, εφόσον το τιμολόγιο ρεύματος εκδίδεται στο όνομα του ενδιαφερόμενου.

Η διαδικασία γίνεται με δύο τρόπους:

  • Μέσα από την εφαρμογή εξυπηρέτησης του ΔΕΔΔΗΕ
  • Τηλεφωνικά στο 800 400 4000. Σημειώνεται ότι υπάρχει δαπάνη για την ενεργοποίηση της χρονοχρέωσης (νυχτερινό ρεύμα)