Τε. Νοέ 29th, 2023

Το πρώτο μωρό, το οποίο δημιουργήθηκε με το DNA τριών ανθρώπων, γεννήθηκε στο Ηνωμένο Βασίλειο μετά από μια πρωτοποριακή διαδικασία υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, που αποσκοπεί στην πρόληψη της κληρονομικότητας ανίατων ασθενειών από τα παιδιά.

Η τεχνική, γνωστή ως «δωρεά μιτοχονδρίων» (MDT), χρησιμοποιεί ιστό από τα ωάρια υγιών γυναικών δοτριών για τη δημιουργία εμβρύων εξωσωματικής γονιμοποίησης που είναι απαλλαγμένα από επιβλαβείς μεταλλάξεις, τις οποίες φέρουν οι μητέρες τους και είναι πιθανό να κληροδοτήσουν στα παιδιά τους.

Επειδή τα έμβρυα συνδυάζουν σπέρμα και ωάριο από τους βιολογικούς γονείς με μικροσκοπικές δομές που μοιάζουν με «μπαταρία» και ονομάζονται μιτοχόνδρια από το ωάριο της δότριας, το μωρό που προκύπτει έχει γενετικό υλικό από τη μητέρα και τον πατέρα ως συνήθως, καθώς και μια μικρή ποσότητα DNA – περίπου 37 γονίδια – από τη δότρια.

Σύμφωνα με τις βρετανικές εφημερίδες «Daily Mail» και «Guardian», η διαδικασία αυτή οδήγησε στην διατύπωση «μωρά τριών γονέων», αν και περισσότερο από το 99,8% του DNA των μωρών προέρχεται από τη μητέρα και τον πατέρα τους.