Δε. Μάι 27th, 2024

Η επέκταση του Market Pass για μετά τον Ιούλιο του 2023 είναι ένα από τα πρώτα θέματα που αναμένεται να εξετάσει η νέα κυβέρνηση.

Γνωρίζοντας πως οι καταβολές του Μarket Pass λήγουν τον Ιούλιο, το νέο οικονομικό επιτελείο αναμένεται να δει την παράταση του Market Pass με το μεγάλο ζητούμενο να είναι τα δημοσιονομικά περιθώρια για τη χρηματοδότηση του μέτρου.

Πιο αναλυτικά, εξετάζεται:

-Επέκταση Market Pass: Έως 31/12/2023
-Πεντάμηνη Διάρκεια επιδότησης (Αύγουστος – Δεκέμβριος 2023)
-Δυνατότητα υποβολής νέων αιτήσεων

Ωστόσο οι δικαιούχοι του Market Pass είναι φυσικά πρόσωπα, άγαμα, έγγαμα, μέρη συμφώνου συμβίωσης, εν διαστάσει, διαζευγμένα ή σε κατάσταση χηρείας, τα οποία είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας και πληρούν τα κριτήρια εισοδήματος και αξίας ακίνητης περιουσίας που προβλέπει ο νόμος.

Τα ποσά

Το ύψος της ενίσχυσης ανά νοικοκυριό ανέρχεται σε ποσοστό 10% επί του μηνιαίου ύψους αγορών, που καθορίζεται σε 220 ευρώ για το μονομελές νοικοκυριό, προσαυξανόμενο κατά 100 ευρώ για κάθε επιπλέον μέλος του νοικοκυριού με ανώτατο όριο 1.000 ευρώ αγορών.

Τα μηνιαία ποσά της ενίσχυσης

-22 ευρώ για ένα μονομελές νοικοκυριό

-32 ευρώ για ένα ζευγάρι χωρίς τέκνα
-32 ευρώ για μια μονογονεϊκή οικογένεια με ένα εξαρτώμενο τέκνο
-42 ευρώ για μια μονογονεϊκή οικογένεια με δύο εξαρτώμενα τέκνα
-42 ευρώ για ένα ζευγάρι με ένα εξαρτώμενο τέκνο
-52 ευρώ για ένα ζευγάρι με δύο εξαρτώμενα τέκνα
-62 ευρώ για ένα ζευγάρι με τρία εξαρτώμενα τέκνα
-72 ευρώ για ένα ζευγάρι με τέσσερα εξαρτώμενα τέκνα