Πα. Ιούλ 12th, 2024

Πρόστιμα με αστρονομικά ποσά θα κληθούν να πληρώσουν όσοι έμποροι υιοθετούν παραπλανητικές εκπτώσεις και προσφορές.

Τα πρόστιμα μπορεί να φθάσουν έως και το 4% του ετήσιου κύκλου εργασιών της επιχείρησης σε περίπτωση υποτροπής -η ποινή ξεκινά από το 2% του τζίρου- και έως 3 εκατ. ευρώ για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές.

Αυτό, σύμφωνα με όσα προβλέπει ο Κώδικας Δεοντολογίας περί ανακοινώσεων μείωσης της τιμής, βάσει του οποίου δεν συνιστούν ανακοινώσεις μειώσεις τιμών

  • Οι γενικοί ισχυρισμοί εμπορικής προώθησης που συγκρίνουν την τιμή του πωλητή με την τιμή άλλων πωλητών χωρίς να επικαλούνται μείωση της τιμής ή να δημιουργούν αυτή την εντύπωση δεν συνιστούν ανακοινώσεις τιμών.
  • Προγράμματα επιβράβευσης πελατών και προσωπικές μειώσεις τιμών.
  • Προσφορές βάσει των οποίων με την αγορά ο καταναλωτής αποκτά και ένα δωρεάν αγαθό, π.χ. 1+1 δώρο, 2 στην τιμή του ενός, το δεύτερο προϊόν στη μισή τιμή.

Κατά την ανακοίνωση μείωσης τιμής είναι υποχρεωτικό, όπως σημειώνεται στον Κώδικα Δεοντολογίας, να αναγράφεται ρητά η προγενέστερη τιμή ή τιμή αναφοράς βάσει της οποίας εφαρμόζεται η έκπτωση. Η τιμή αναφοράς είναι η χαμηλότερη τιμή που εφάρμοσε ο έμπορος κατά την περίοδο των 30 ημερών πριν από την εφαρμογή της μείωσης της τιμής. Έτσι, κρίσιμη είναι η χαμηλότερη τιμή που προσέφερε ο έμπορος τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες κατά το χρονικό διάστημα των 30 ημερών πριν, ανεξάρτητα από το αν συνήφθη σύμβαση με καταναλωτές στην τιμή αυτή.

Σε κάθε περίπτωση δηλαδή, χρειάζεται οι πρόσθετες τιμές αναφοράς να παρατίθενται με σαφήνεια και δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να αποσπούν οπτικά την προσοχή από τη βασική υποχρεωτική τιμή αναφοράς. Περαιτέρω, αν η συνιστώμενη τιμή καταλόγου είναι αδικαιολόγητα υψηλή και δεν εφαρμόζεται ή δεν έχει εφαρμοστεί ποτέ στην πράξη, η αναφορά σε αυτή την τιμή καταλόγου μπορεί να είναι παραπλανητική καθώς δίνει την εντύπωση ότι ο καταναλωτής λαμβάνει μεγαλύτερο όφελος από ό,τι ισχύει στην πραγματικότητα.