Δε. Απρ 22nd, 2024

Μετά από πλήθος μηνυμάτων που δέχθηκε το 1555, η διοίκηση του e-ΕΦΚΑ προειδοποιεί τους πολίτες που λαμβάνουν παραπλανητικά μηνύματα ή τηλεφωνήματα να μην επιλέγουν σε καμία περίπτωση τους προτεινόμενους συνδέσμους (links), να μην καταχωρούν και να μη στέλνουν προσωπικά δεδομένα και προσωπικά στοιχεία, όπως κωδικούς πρόσβασης και αριθμούς καρτών, και να μην πραγματοποιούν καμία σχετική συναλλαγή, καθώς αυτή η επικοινωνία δεν είναι αληθινή και δεν προέρχεται από τον e-ΕΦΚΑ.

Συγκεκριμένα, το e-mail που έλαβαν οι πολίτες από τον e-ΕΦΚΑ έλεγε πως έχουν ένα πιστωτικό υπόλοιπο από τον φορέα, αλλά για να το λάβουν, πρέπει να καταθέσουν σε υποδεικνυόμενο κωδικό πληρωμής (RF) ένα χρηματικό ποσό και μετά την κατάθεση θα λάβουν τα οφειλόμενα.