Πα. Απρ 19th, 2024

Σε περίπτωση κατά την οποία καταφέρει να μπει στη Βουλή η «Πλεύση Ελευθερίας» θα είναι το μοναδικό κόμμα που θα έχει αμιγώς γυναικεία Κοινοβουλευτική Ομάδα.

Οι δώδεκα υποψήφιοι που πρώτευσαν σε σταυρούς είναι γυναίκες.