Πα. Ιούν 21st, 2024

Ερωτηματικό τα ποσοστά των μικρών κομμάτων. Οι αυξομειώσεις είναι το κύριο χαρακτηριστικό, σύμφωνα με τις κυλιόμενες μετρήσεις.

Γι’ αυτό δεν αποκλείονται εκπλήξεις. Μπορεί όλα τα μικρά κόμματα να εξασφαλίσουν την είσοδό τους στη Βουλή. Μπορεί όμως ο κατακερματισμός των δυνάμεων να οδηγήσει στον αποκλεισμό τους.