Πα. Απρ 19th, 2024

Εκτός της νέας ρύθμισης των 36-72 μηνιαίων δόσεων τίθενται οι ληξιπρόθεσμες οφειλές του φόρου εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων του φορολογικού έτους 2021 και ο Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ) του έτους 2022 εφόσον έχουν ενταχθεί μονοκόμματα σε πάγιες ρυθμίσεις 12 ή 24 μηνιαίων δόσεων.

Στις πάγιες ρυθμίσεις οι φορολογούμενοι έχουν εντάξει και την τελευταία μηνιαία δόση καθεμίας από αυτές τις οφειλές, η οποία όμως έληξε μετά την 31η.1.2023 και συγκεκριμένα στις 28.2.2023. Εξαιτίας δε αυτού του γεγονότος και μόνο δεν μπορούν οι οφειλέτες αυτοί να μεταφέρουν τα ρυθμισμένα με πάγιες ρυθμίσεις 12 ή 24 δόσεων ποσά των οφειλών αυτών στη νέα ρύθμιση, που έχει περισσότερες και χαμηλότερου ύψους μηνιαίες δόσεις.