Δε. Μάι 27th, 2024

Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία του ΕΦΚΑ παρουσιάζουν την συντριπτική πλειοψηφία των μη μισθωτών να περιορίζονται σε πολύ χαμηλές μελλοντικές συντάξεις, καθώς σε σχέση με όσα ισχύουν μέχρι στιγμής κάποιος με 20 έτη ασφάλισης, πληρώνοντας την πρώτη χαμηλή κατηγορία, θα πάρει σύνταξη η οποία δεν θα ξεφεύγει από το ποσό των 510 ευρώ μεικτά.

Ωστόσο, στην περίπτωση που ο ίδιος επαγγελματίας, κατά τα ίδια 20 χρόνια, επιλέξει την ασφάλιση στην τρίτη κατηγορία, η σύνταξή του στο τέλος του ασφαλιστικού του βίου θα εισέρχεται στα 571 ευρώ. Εάν ο επαγγελματίας, αντί για 20 χρόνια, παραμείνει στην εργασία 40 έτη, επιλέγοντας τη χαμηλή πρώτη κατηγορία ασφάλισης, τότε η σύνταξη που θα έχει στα χέρια του θα είναι της τάξης των 771 ευρώ, ενώ εάν ασφαλιστεί στην έκτη κατηγορία για συνεχόμενα 40 χρόνια, τότε η κύρια σύνταξή του θα αγγίζει το ποσό των 1.634 ευρώ τον μήνα.

Σε όσους επέλεξαν τη χαμηλότερη κατηγορία πρέπει να προστεθούν και οι 131.811 νέοι επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενοι που αντιστοιχούν στο 10,12% του συνόλου και επέλεξαν την ειδική κατηγορία, η οποία ισχύει μόνο για όσους έχουν κάτω από 5 χρόνια επαγγελματικής εμπειρίας και ανέρχεται πλέον σε 148,15 ευρώ (κύρια ασφάλιση, υγεία και ανεργία).

με πληροφορίες από: newsbomb.gr