Σα. Ιούλ 13th, 2024

Διαθέσιμη προς τον κόσμο είναι η πλατφόρμα myCar, μέσω της οποίας θα πληρώνονται τα τέλη κυκλοφορίας με το μήνα, άνοιξε σήμερα Μεγάλη Τετάρτη, 1η Μαΐου.

Οι ιδιοκτήτες οχημάτων που έχουν θέσει σε ακινησία τα οχήματά τους, θα μπορούν και φέτος, να προχωρήσουν σε άρση της ακινησίας, πληρώνοντας τέλη κυκλοφορίας με τον μήνα.

Το ποσό που θα πρέπει να καταβληθεί εξαρτάται από τους μήνες που θα επιλέξουν οι ιδιοκτήτες να κυκλοφορούν το όχημα. Για έναν μήνα θα πληρώσουν το 1/12 των τελών κυκλοφορίας, για δύο μήνες τα 2/12, για 3 μήνες τα 3/12, για 4 μήνες τα 4/12 και ούτω καθεξής. Π.χ. Ο ιδιοκτήτης ενός Ι.Χ. με ετήσια τέλη 120 ευρώ, αν προχωρήσει σε ψηφιακή άρση της ακινησίας του οχήματός τους για ένα μήνα, για τον Απρίλιο, θα πληρώσει τέλη 10 ευρώ.

Οι ενδιαφερόμενοι ιδιοκτήτες Ι.Χ. θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση στην ειδική πλατφόρμα της ΑΑΔΕ (mycar.aade.gov.gr) κάνοντας χρήση των κωδικών TaxisNet, στην οποία θα συμπληρώνουν τα προσωπικά τους στοιχεία και τα στοιχεία του οχήματος.

Αφού προηγηθεί αυτόματος έλεγχος και εφόσον το όχημα είναι ασφαλισμένο, υποβάλλεται το αίτημα. Στη συνέχεια, ο χρήστης πρέπει να καταβάλλει όσα δωδεκατημόρια των ετήσιων τελών κυκλοφορίας αντιστοιχούν στους μήνες της άρσης ακινησίας. Έτσι θα μπορεί να επανατοποθετήσει τις πινακίδες στο αυτοκίνητό του και να το κυκλοφορήσει.

Πώς γίνεται η αίτηση

Για την συμπλήρωση της αίτησης, οι κάτοχοι των οχημάτων θα πρέπει να ακολουθήσουν μια ακολουθία βημάτων:

  1. Επισκεφθείτε την πλατφόρμα myCar της ΑΑΔΕ
  2. Συνδεθείτε με τους κωδικούς TaxisNet.
  3. Συμπληρώστε τα προσωπικά σας στοιχεία και τα στοιχεία του οχήματός σας.
  4. Επιλέξτε τους μήνες για τους οποίους θέλετε να πληρώσετε τέλη κυκλοφορίας.
  5. Ολοκληρώστε την πληρωμή.

Σημειώνεται πως η πλατφόρμα myCar είναι διαθέσιμη μόνο για Ι.Χ. οχήματα.