Πα. Ιούλ 12th, 2024

Στο πλαίσιο της παρουσίασης του νέου νομοσχεδίου, το υπουργείο Οικονομικών ανακοίνωσε αύξηση του επιδόματος μητρότητας αλλά και τις αλλαγές που ακολουθούν.

Συγκεκριμένα το επίδομα μητρότητας αυξάνεται στο ύψος του κατώτατου μισθού από 150-200 ευρώ σήμερα.

Για 9 μήνες μετά τη γέννηση (αντί για 4 σύμφωνα με τα σημερινά δεδομένα) οι μητέρες θα λαμβάνουν 780 ευρώ ή περίπου 4.700-6.200 ευρώ επιπλέον, με βάση ότι ίσχυε μέχρι τώρα.

Στην πράξη το όφελος το 2024 θα είναι και μεγαλύτερο όσο θα αυξάνεται ο κατώτατος μισθός (σε περίπου 800 ευρώ το 2024 και έως τα 950 ως το 2027) για κάθε παιδί που θα αποκτά στο εξής η οικογένεια.